Zeelandia – дистрибуцията на суровини за хлебарство и сладкарство

Zeelandia – дистрибуцията на суровини за хлебарство и сладкарство

Zeelandia Group е интернационален концерн с ръководещи компании в повече от 20 страни. Основната цел на Zeelandia е дистрибуцията на суровини за хлебарството и сладкарството.

Hellas Hem Zeelandia е член на Zeelandia Group INT .
С постоянно увеличаващото се ниво на производство ние имаме постоянни поръчки от производители в България.
Фирмата е изключителен представител за България на ZEELANDIA, IRCA-Италия, OLIMPIC FOODS- Гърция.

Hellas Hem Zeelandia има богат опит базиран на продуктите за сладкарство и хлебарство и адаптирането им към нови технологии. Нашите технолози имат необходимите знания и опит, могат да дадат най- добрите технологични решения.
Дистрибутирането на продуктите се извършва от регионалните складове в страната.
Една от основните цели на фирмата е осигуряването на възможно най-доброто обслужване на своите клиенти с технологични и научни консултации.
Helas Hem Zeelandia е компания на движението. Ние познаваме пазара от години и маханизмите за снабдяване на бранша със суровини.

СИГУРНОСТ

Ние осигуряваме гарантиран контрол и навсякъде по света производителите и потребителите могат да бъдат сигурни в нашите суровини. Zeelandia е сертифицирана по ISO NEN 9001 и прилага нормите на системата HACCP.

НОВАТОРСТВО

Hellas Hem-Zeelandia има много иновации с нейното име в областта на разработването на продукти и технологии, които подпомагат работата на хлебопроизводителите и сладкарите.

ВДЪХНОВЕНИЕ

С нашите познания за местните пазари и потребителски тенденции, ние насърчаваме нашите клиенти в създаването на възможности за успешно представяне на продуктите. Ние им помагаме в разработването на продуктови концепции и рекламни стратегии за представянето на различните продукти.

ПОЛЕЗНОСТ

На базата на конкретните персонални връзки с нашите клиенти, ние не само им осигуряваме висококачествени продукти, но така също им предлагаме бързо обслужване, технологична помощ и пазарни съвети. Ние искаме да дадем на нашите клиенти част от нашите знания и опит.

СВЕТОВНОИЗВЕСТНОСТ

Продуктите на Zeelandia са продадени на хиляди хлебопроизводители и сладкари в 60 страни. Hellas Hem Zeelandia има пълно покритие на територията на България чрез търговски представителства и агенти. Извършва експорт за балканските страни.