Продажба на фирма – какво трябва да знаем

Продажба на фирма – какво трябва да знаем

Когато сте създали фирма, вложили сте години труд, време, усилия и финансови средства, имате печалби, пазари, клиенти и инвеститори, но нямате желание или възможност да ръководите този бизнес занапред, не е съвсем желателно да я заличите. Ще спечелите повече от дългогодишните си усилия и успешния бизнес, ако извършите продажба на фирма. Така трудът ви и съграденото от вас няма да са хвърлени на вятъра, а вие ще придобиете капитал, с който да се насочите към нова сфера, да се посветите на нещата, за които мечтаете, или просто да се отдадете на заслужена почивка, бидейки финансово обезпечени.

Какво трябва да имате предвид, когато извършвате продажба на фирма?

Съветваме ви да се консултирате със специалист, предлагащ правни услуги, за да си спестите време, средства и глоби, тъй като продажбата на фирма е специфична дейност, която би затруднила хора, чиято професионална дейност не е в сферата.

Фирмата е съвкупност от разнородни елементи, които продавате и прехвърляте заедно. Когато осъществявате продажба на фирма, клиентът получава земята, сградите, оборудването, софтуера, персонала, документацията – всичко. Имайте предвид, че не се описват нещата, които прехвърляте, а тези, които оставяте за себе си, ако има такива – например, ако договорката ви е да задържите компютъра си. Съществен момент е, че не може да не прехвърлите правата върху нещо, без което фирмата не би могла да функционира (примерно специфичен софтуер).

Възможна е продажбата както на цяла фирма, така и на част от нея. Частта в този случай следва да може да се обособи самостоятелно и да има свое счетоводно обслужване. Ако се колебаете кое е възможно и законово и кое не – консултирайте се с професионалист, предоставящ правни услуги, за да изясните съмненията и спорните моменти.

Не се допуска при продажба на фирма изключване на елементи от нея. Не може да изключите трудовите правоотношения със служителите – те остават служители на същия бизнес при новия собственик.

Имайте предвид, че договорът за продажба се сключва писмено пред нотариус.Също така, не сте задължени да прехвърляте търговското наименование при продажба на фирма.

Продажбата на фирма е свързана с разходи. Има такси, които дължите, като държавната такса за вписване в ТР, нотариална такса и др.

При продажба на фирма е необходимо да предоставите удостоверения, че на служителите са изплатени работните заплати и внесени осигуровките.

Ако притежавате ЕООД, можете да го продадете, без да се допитвате до никого. Ако сте съдружник в ООД, продажбата се решава съвместно от всички собственици.

В случай че сте съдружник в ООД и желаете да продадете само своите дялове, то купувачът трябва да бъде приет като нов съдружник с решение на общото събрание на съответното ООД. Това изискване не се отнася при продажба на дялове от съдружник към съдружник.

Какво следва да направите при продажба на фирма?

  • Необходимо е да уведомите клиентите, длъжниците, инвеститорите и кредиторите си за настъпилите промени;
  • Необходимо е да предоставите счетоводните документи в едно с информация за задължения и вземания, трудови договори. Купувачът придобива всички активи и пасиви на фирмата ви;
  • След осъществяване на продажба на фирма НАП също следва да бъдат информирани. Това се извършва с писмено уведомление, за което се получава съответното удостоверение. То е необходимо при вписване на продажбата в Търговския регистър.

При съмнения и въпроси при продажба на фирма, търсете помощта на специалисти.